FI / ENG

Veto kiukaan tarina

VETO kiuas syntyi yhden miehen aidosta kiinnostuksesta saunaa, lämmitystekniikkaa ja uusia innovaatioita kohtaan vuonna 1949. Saunomista harrastanut ja taloyhtiöitä lämmitysasioissa neuvonut kauppaneuvos Arvo Oksanen huomasi, että puukiukaissa voitaisiin soveltaa samaa tekniikkaa kuin lämmityskattiloissa. Kaikki palamisesta syntynyt lämpö saataisiin talteen tehokkaammin jälkipolttimen ansiosta.

Veto-kiuas - Tarinamme - vanha puulämmitteinen kiuasPuulämmitteisen VETO kiukaan tarina. Elettiin 1940-luvun loppua. Helsinkiläisellä Arvo Oksasella oli oma pieni yritys vakituisen työn ohessa, kommandiittiyhtiö Lämmitysneuvonta. Iltaisin hän kävi neuvomassa taloyhtiöitä, kuinka kaikki lämpö saataisiin talteen taloyhtiön isoista lämmityskattiloista. Tänä päivänäkin tärkeä aihe, palamistekniikka, kiinnosti häntä.

Arvo Oksasella oli ajatus, että kaikki palamisesta syntynyt lämpö täytyi saada talteen tehokkaammin. Siihen aikaan lämmityskattiloissa oli jälkipolttimet, joiden avulla lämmitystä tehostettiin. Arvo Oksanen sai ajatuksen, että samaa tekniikkaa voitaisiin soveltaa myös puukiukaissa. VETO puukiukaaseen suunniteltiin markkinoiden ensimmäinen jälkipoltin eli erillinen lieskapesä, johon johdetun ilman avulla kaasujen palaminen tehostui huomattavasti. Kiukaaseen suunniteltiin myös pystysuuntaiset ilmakanavat, joita pitkin saunassa oleva huoneilma pääsi nousemaan vapaasti alhaalta ylös ja kivitilan lomitse. Ilman läpivirtaus tehosti saunan ja kivien lämpeämistä ja tasoitti lämpötilaeroja. 

Vielä 1940-luvulla kiukaat olivat pääasiassa kertalämmitteisiä. Saunaa lämmitettiin kylpykuntoon pidemmän aikaa. VETO kiuas suunniteltiin alusta saakka jatkuvalämmitteiseksi, jotta saunominen olisi sujuvampaa.

Ensimmäiset puukiukaan prototyypit suunniteltiin ja testattiin 40-luvun puolella. Puukiukaita alettiin valmistuttamaan alihankkijoilla pian sen jälkeen Muko Oy:n toiminnan alkaessa. Tähän päivään saakka ne ovat olleet Arvo Oksasen perustaman Muko Oy:n tuotannossa.

Tuotekehittelyä VETO puukiukaaseen on tehty vuosikymmenien aikana jonkin verran, vaikka itse kiuas on rakenteeltaan pysynyt samana.

VETO puukiukaaseen kehitettiin markkinoiden ensimmäinen lasiluukku. Se oli ihan uutta, ja ensi alkuun vaihtoehtoinen vanhan umpiluukun kanssa. Nykyään VETO puukiukaissa on vakiona lasiluukku ja siitä on tullut markkinoiden pääasiallinen luukkumalli.

 

Veto-kiuas - Tarinamme - vanha puukiuasesite

Ilmankostutin lisättiin puukiukaaseen vasta sähkökiukaan jälkeen noin 70-luvun taitteessa. Kiuaspiirroksissa jälkipoltin sijaitsi kiukaan takaosassa, jolloin sen päälle jäi tyhjänpäiväinen kansi. Arvo Oksanen keksi sijoittaa kannen paikalle matalan altaan, johon saunoja pystyi kaatamaan vettä. Tämä oli lisäksi yksi kiukaan kuumimmista kohdista, koska savukaasut kiersivät kiukaan yläosassa altaan alapuolella, jolloin altaan vesi kiehuu nopeasti. Keksintö oli merkittävä, koska vettä lisäämällä löylyistä saatiin kosteammat, mikä sopi monien saunojien makuun. Toisaalta altaaseen ei tarvinnut lisätä vettä, jos sattui pitämään kuivemmista löylyistä.

Arvo Oksasen keksinnöt; jälkipoltin, puukiukaan pystysuuntaiset ilmakanavat, lasiluukku sekä ilmankostutin, olivat uusia ja merkittäviä. VETO puukiuas kiinnosti laajalti ja keräsi huomiota messuilla ja sauna-alalla kansainvälisestikin. Se palkittiin useilla mitaleilla, mm. Vermeil Keksijäin-näyttelyssä Brysselissä. Mainittakoon vielä, että vuonna 2003 VETO puukiuas osallistui Tekniikan Maailman puukiuasvertailuun (10B – 03), ja se sai testin parhaan yleisarvosanan ja parhaan arvosanan seuraavissa ominaisuuksissa: käyttöönotto, lämpötilan tasaisuus, löylynantokyky ja puunkulutus.

VETO kiukaita on toimitettu vuosikymmenien aikana moniin suomalaisiin ja ulkomaisiin saunoihin. Kiukaita on tilattu myös julkisiin saunoihin, tilaus-saunoihin, merkkihenkilöille, valtionpäämiehille, valtioneuvoston jäsenille, hotelleihin ja kylpylöihin.

VETO puukiukaalla on tyytyväisiä uusia ja uskollisia vanhoja asiakkaita. Jotkut heistä ovat ostaneet edellisen VETO kiukaan 30-50 vuotta sitten, käyttäneet sitä aktiivisesti ja tulevat vasta nyt vaihtamaan kiuasta uuteen. He hakevat itselleen uudestaan saman kiukaan, koska luottamus kiukaaseen on syntynyt.

 

Veto-kiuas - Tarinamme - vanha sähkökiuas

Sähkölämmitteisen VETO kiukaan tarina. Sähkölämmitteisen kiukaan suunnittelu aloitettiin Muko Oy:ssä 60-luvulla ja Veto Elektro -sähkökiuas tuli jatkuvaan tuotantoon vuonna 1966.

Sähkökiukaan uudenlaisen avoimen rakenteen ja kauniin muotokielen lisäksi, Arvo Oksasen vision ydin oli sähkökiukaan sisäänrakennettu ilmankostutin. Se oli keksintönä ainoa laatuaan ja kosteiden löylyjen erinomaisuus vakuutti kuluttajat. Muko Oy sai tuotteisiinsa liittyviin keksintöihin perustuvia patentteja Suomessa ja ulkomailla.

Ilmankostutin oli ratkaisu sähkösaunoja vaivaavaan ongelmaan: nimittäin sähkökiukaiden löylyt koettiin kuiviksi, johtuen siitä, että ihmiset olivat tottuneet aiemmin kylpemään puulämmitteisissä saunoissa, joissa löylytila oli usein samassa huoneessa pesutilan kanssa. Tällöin saunan ilma oli ollut kosteampi. Nyt kun sähkökiukaita asennettiin ympärivuotisiin asuntoihin ja erilliset löylyhuoneet yleistyivät, ihmiset kokivat löylyt kuivemmiksi kuin ennen. Ilmankostuttimesta höyrystynyt vesi teki saunan ilmasta kosteamman, ja kosteammissa löylyissä oli miellyttävämpää saunoa.

60-luvulla perhesaunoihin tarkoitetut sähkökiukaat olivat pääasiassa laatikkomaisia ja seinään kiinnitettäviä. Arvo Oksanen haki VETO sähkökiukaaseen alusta alkaen täysin erilaista muotoilua kuin markkinoilla olevilla kiukailla oli. Sähkökiuas suunniteltiin muodoltaan pyöreäksi ja se seisoi omilla jaloillaan lattialla; kiukaan muoto miellytti silmää ja se vei pienen tilan löylyhuoneesta. Lisäksi VETO sähkökiuas toimi kohtalaisen pienellä kivimäärällä, mikä teki siitä nopean ja energiaa säästävän kiukaan kotitalouksiin. Suuren kivimäärän puuttumisesta huolimatta, kiuas muodosti pehmeät löylyt muista poikkeavan avoimen ilmankierron ja ilmankostuttimen ansiosta.

 

 

 

Veto-kiuas - Tarinamme - vanha sähkökiuasesiteVETO sähkökiukaan rakenne perustui tehokkaaseen ilmankiertoon. Ilma pääsi kiertämään vapaasti alhaalta ylös. Kiuas ei ollut umpinainen vaan rakenteeltaan auki, jolloin kylmä ilma pääsi nousemaan alhaalta kiukaan läpi kattoon, eikä ilmankiertoa oltu tukittu kivillä. Avonainen, tehokas läpivirtaus oli avainsana VETO sähkökiukaan toimivuudelle.

Tullessaan markkinoille, VETO sähkökiuas oli ainoa ruostumattomasta teräksestä valmistettu sähkökiuas. Materiaaleista ja laadusta ei ole tänä päivänäkään tingitty, vaan kiuas valmistetaan edelleen kokonaan ruostumattomasta teräksestä täysin kotimaisin voimin.

VETO sähkökiukaiden vienti alkoi vetämään 60-luvun loppupuolella. Vientiin kiukaita meni niin hyvin, että markkinointipanostukset keskitettiin ulkomaille ja hyvien yhteistyökuvioiden ylläpitoon. Muko Oy:llä oli aikaisempaa kokemusta viennistä maatalouskoneiden osalta, joten myyntityö sujui hyvin. Mm. Saksaan sähkökiukaita toimitettiin paljon ja vienti ulkomaille jatkuu edelleen.

Mainittakoon myös, että VETO sähkökiuas on osallistunut vuosikymmenien aikana moniin sähkökiuasvertailuihin. Tekniikan Maailman sähkökiuastestissä (TM 12/1982) se sai testin parhaan arvosanan, viisi tähteä, mm. erityisen rakenteensa, lämpiämisnopeutensa ja saunan tasaisen lämmön ansiosta. Vuonna 2000 tehdyssä vertailussa (TM 1/2000) VETO sähkökiuasta kehuttiin rakenteensa ansiosta varmaksi ja nopeaksi kiukaaksi. Seuraavana vuonna VETO sähkökiuas valittiin kiuasvertailun (TM 1/2001) kahden parhaan joukkoon ja se sai kehuja mm. löylynantokykynsä ja laadukkaan rakenteensa vuoksi. Arvio alkoi sanoilla: ”Veto Elektro on monien mielestä sähkökiukaiden ”rolls-royce”. Sen korkealuokkainen rakenne on pysynyt muuttumattomana vuosikymmeniä ja suorituskyky vähintäänkin ”riittävä”.”

 

Veto-kiuas - Tarinamme - vanha minisaunaesiteMinisaunan tarina. 1980-luvulla Arvo Oksanen sai ajatuksen, että saunoja pitäisi voida rakentaa edullisemmin pienempiin asuntoihin, jotta kaikki voisivat saunoa. Hän kehitti täysin uuden tuotteen: markkinoiden ensimmäisen minisaunan.

Mukon minisauna mahtui kylpyhuoneeseen 1m x 1m tilaan. Se oli kokonaan valmispaketti, joka ei tarvinnut erillistä rakennuslupaa. Saunassa oleva pieni kiuas oli 2,1 kw valovirta-kiuas, joka sai virtansa tavallisesta 10 ampeerin maadoitetusta pistorasiasta.

Minisaunaa kaavailtiin aluksi Amerikan markkinoille, jonne pääsy olisi ollut lottovoitto. Sitä ennen minisauna joutui kuitenkin hyvin tarkkoihin amerikkalaisiin tuotetesteihin ja se todettiin heidän mittapuunsa mukaan ”vaaralliseksi”. Ulkomailla saunoihin liittyi vielä paljon ennakkoluuloja, saunoja ei tunnettu, eikä kulttuuriin kuulunut saunominen, joten amerikkalaiset viranomaiset eivät antaneet minisaunalle myyntilupaa.

Muko Oy:n minisaunoja myytiin Suomessa parin vuosikymmenen ajan, jonka aikana useita kilpailevia minisaunoja ilmestyi markkinoille. Nykyään erilaiset minisaunat ovat osa saunavalmistajien tuotevalikoimaa.

Muko Oy

Muko Oy on vuonna 1952 perustettu helsinkiläinen perheyritys ja VETO merkkisten saunan kiukaiden pienvalmistaja. Arvo Oksasen perustaman yrityksen toimialaa on ollut vuosikymmenten aikana kiukaiden suunnittelun ja valmistuksen lisäksi maataloustyökoneiden suunnittelu ja valmistus, sekä maataloustyökoneiden ja -osien ja puutarhalaitteiden maahantuonti.

Veto-kiuas - Muko Oy - Arvo Oksanen - omakuvaMuko Oy on vuonna 1952 perustettu helsinkiläinen perheyritys, jonka perustaja oli kauppaneuvos Arvo Oksanen (1908-1992). Arvo Oksasen ensimmäinen yritys oli 1940-luvulla perustettu Lämmitysneuvonta Ky, joka neuvoi taloyhtiöitä lämmitysasioissa. Ensimmäinen toimisto sijaitsi Ruusulankadulla. Ensimmäiset puukiukaat saivat alkunsa jo Lämmitysneuvonnan aikoina.

Vuonna 1952 perustettiin Muokkauskone Oy, ja pian sen jälkeen kaikki yritykset yhdistettiin Muko Oy –nimen alle, joka oli lyhennelmä Muokkauskone Oy:n nimestä. Toiminnan pian laajentuessa Muko Oy rakennutti isommat toimitilat Helsingin Konalaan, missä yritys sijaitsee edelleen.

Ensimmäisten vuosikymmenten ajan Muko Oy:n päätoimialaa oli maataloustyökoneiden suunnittelu ja valmistus. 50-luvun alun Suomessa oli huutava pula kotimaisista maataloustyökoneista. Samoihin aikoihin olivat sotakorvaustoimitukset päättymässä, joten metalliteollisuudella oli ylimääräistä tuotantokapasiteettia. Näin syntyi ajatus valmistaa maatalouskoneita kotimaisin voimin teettämällä osat usealla eri alihankkijalla ja kokoamalla koneet lopullisesti yhdessä paikassa.

Alihankkijaperiaatteelle perustuvan valmistustavan käyttäjänä ja kehittäjänä Arvo Oksanen oli ensimmäisiä Suomessa. Alihankinta oli vielä toimintatapana uusi, ja Arvo Oksasen saikin usein kuulla ihmettelyjä siitä ”miten voitte toimia kun teillä ei ole omaa tehdasta”. Amerikassa alihankkijaperusteinen valmistus oli jo tuttua, mutta Suomeen se rantautui vasta myöhemmin. Siihen aikaan Suomessa oli tapana valmistaa omat tuotteet itse, kukin omissa tehtaissaan.

 

 

Veto-kiuas - Tarinamme - Muko Oy - Urho KekkonenMuko Oy suunnitteli ja valmisti maataloustyökoneita, kuten kultivaattoreita, lapiorullaäkeitä, niittokoneita ja perunannostokoneita. Arvo Oksanen kehitteli olemassa olevista maataloustyökoneista uudenlaisia käytännöllisempi muunnoksia, haki näille patentteja ja alkoi valmistaa tehokkaampia työkoneita maatilojen tarpeisiin. Mm. näiden uudentyyppisten maataloustyökoneiden avulla suomalaisten maatilojen työt helpottuivat ja nopeutuivat huomattavasti 1950-1980 -luvuilla.

Muko Oy:ssä oltiin aina kiinnostuneita siitä, mitä maailmalla tapahtui. Saksalaisen Walterscheidin voimansiirtoakselit löydettiin messuilta Saksasta, ja niiden maahantuonti aloitettiin yksinoikeudella vuonna 1955. Markkinoilla ei ollut alussa vastaavia tuotteita.

 

 

Veto-kiuas - Muko Oy - Arvo Oksanen - palkittu Veto-kiuasMuita Muko Oy:n valikoimissa olleita tuotteita on ollut mm. Walterscheidin hydrauliikkaputkiliittimet, amerikkalaisen Bolensin puutarhakoneet, italialaisen ADR:n napa-akselit ja Rasspen maatalouskonekomponentit.

VETO saunan kiukaita on valmistettu Muko Oy:ssä alusta saakka. Puulämmitteisen kiukaan prototyyppi suunniteltiin vuonna 1949 ja sen tuotanto aloitettiin vuonna 1952. Sähkölämmitteisen kiukaan suunnittelu aloitettiin 1960-luvun alussa ja tähän päivään saakka jatkunut tuotanto vuonna 1966. Sähkölämmitteinen kiuas oli looginen jatke puukiukaiden rinnalle. Tärkeää oli kuitenkin se, että sekä puu- että sähkökiukaissa oli omaa tuotekategoriaa mullistavia keksintöjä: Arvo Oksanen kehitteli sekä puu- että sähkökiukaaseen oman ainutlaatuisen rakenteen sekä ilmankostuttimen. Lisäksi kaikki kiukaat on aina valmistettu Suomessa.

Uransa aikana kauppaneuvos Oksaselle myönnettiin kymmenittäin erilaisia kunniakirjoja ja diplomeja lukuisista keksijäinmessuille ilmoitetuista innovaatioista, sekä maatalouskoneisiin liittyvistä keksinnöistä että saunan kiukaisiin liittyvistä keksinnöistä. Hänet valittiin mm. Belgian keksijäin ritarikunnan ritariupseeriksi. Suomalaisia ja ulkomaisia patentteja Oksaselle myönnettiin eri keksinnöistä kymmenkunta.

×

1. TOIMITUSEHDOT

YLEISTÄ

Verkkokaupan tuotteita myy Muko Oy (y-tunnus 1546309-1). Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

 

MAKSUTAVAT

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla:

Maksaminen tapahtuu Paytrail-sivuston kautta.

 

TILAUSVAHVISTUS

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

 

MAKSUPALVELUN TARJOAJA

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

 

TOIMITUSAIKA

Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikana kun maksu on suoritettu. Toimitusaika lähetyksille on noin 2-3 arkipäivää. Poikkeavista toimitusajoista ilmoitamme heti tilauksen saatuamme. Jos maksuna on tilisiirto ennakkomaksuna, pidämme varausta 5 arkipäivää jonka jälkeen tilaus raukeaa jos maksu on suorittamatta. 

 

TOIMITUSTAVAT 

Nouto

Ostetut tuotteet on noudettavissa varastoltamme (Hankasuontie 12, 00390 Helsinki) aukioloaikojemme mukaisesti.

Kotiinkuljetus 

Voit tilata kotiinkuljetuksen oston yhteydessä. Toimituskulut sisältävät rahti- ja pakkauskulut. Paketit toimitetaan perille asti antamaasi osoitteeseen arkipäivinä yleensä klo 11-16 välillä. Voit myös valita toimituksen esim. työpaikallesi mikäli et ole kotona päiväsaikaan.

 

VAIHTO- JA PALAUTUSEHDOT

Myönnämme kiukaillemme 30 päivän tyytyväisyystakuun, eli tavallista pidemmän palautusoikeuden. Muilla tuotteilla (ml. erillinen ohjauskeskus) on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. HUOM! Aina ennen palautusta, ota yhteyttä meihin puhelimitse tai sähköpostitse. Palautettavista tuotteista asiakkaan tulee itse maksaa palautuksesta koituvat lähetyskulut. Kun palautus on hyväksytty, rahat palautetaan tilillesi palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen.

 

MUUTA

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Muko Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. 

Helsinki, 20.6.2018

 

2. MUKO OY YLEINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Muko Oy (”Muko” tai ”me”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä. 

Henkilöasiakkaiden lisäksi Mukolla on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. 

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Mukon rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. 

Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. 

 

2. YHTEYSTIEDOT 

Rekisterinpitäjä yhteystiedot:

Muko Oy

1546309-1

Hankasuontie 12, 00390 Helsinki

muko(a)muko.fi 

www.muko.fi

 

Rekisteristä vastaava henkilö: 

Muko Oy:n tietosuojavastaava 

Muko Oy 

1546309-1

Hankasuontie 12, 00390 Helsinki 

muko(a)muko.fi

 

2. KERÄTYT TIEDOT 

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

Etu- ja sukunimi 

Henkilötunnus

Titteli ja ammattinimike 

Yhteystiedot 

Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot ja muut tiedot tai annetut lisätiedot

Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot 

 

Verkkosivut 

IP-osoite

URL-reitti sivustolla 

Vierailun ajankohta 

Selaintyyppi ja -versio 

Laitetyyppi 

Verkksivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköposti

Sivuilla hyödynnetään lisäksi evästeitä. 

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

 

4. MISTÄ SAAMME HENKILÖTIEDOT?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

 

5. TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää digitaalisiin palveluihin rekisteröityessä tai erilaisiin suostumuksiin ja sopimuksien hallintaan.

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään Mukon ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Suoramarkkinointitarkoituksiin.

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita Mukon toiminnasta ja tapahtumista sekä muita suoramarkkinointimateriaaleja.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

 

6. SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

 

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT

Voimme luovuttaa tietoja poikkeustapauksessa tahoille, joiden kanssa meillä on voimassaolevat sopimukset, joiden mukaisesti tahot sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Muko organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä.

Voimme luovuttaa henkilötietoja Muko organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Mukon tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille.

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi.

Voimme luovuttaa henkilötietoja Muko organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Muko käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Mukolle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 

10. TIETOTURVALLISUUS

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

11. VALITUKSEN TEKEMINEN

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Mukon henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

×
×

Tietoa Vedon takuusta

×

Oikean tehoinen (kW) kiuas valitaan löylyhuoneen kuutiotilavuuden (m3) perusteella. 

Laske löylyhuoneen kuutiotilavuus m3 (leveys x syvyys x korkeus).

Jos seinämateriaali on puuta, peruslähtökohtana on, että yhden kuutiometrin (m3) lämmittämiseen tarvitaan 1 kW tehoa.

Jos osa seinistä on lisäksi eristämätöntä seinäpintaa (kuten lasia, kiveä, tiiltä, betonia, lasitiiltä, kaakelia tai eristämätöntä hirttä) lisää saamaasi lukuun +1 jokaista eristämätöntä seinä- tai ikkunapinta-alan neliötä kohden. Huom. kuitenkin mitä enemmän eristämätöntä pinta-alaa on, lisätään lisäkuutioita suhteessa vähemmän. Eristämätön seinäpinta hidastaa saunan lämpiämistä ja vaatii kiukaalta enemmän tehoa. 

Vertaa saamaasi yhteislukua kiukaan tehotaulukkoon ja valitse oikean tehoinen kiuas. 

Apua oikean tehoisen kiukaan valintaan saa asiakaspalvelustamme p.0207 300 630 tai myynti@muko.fi 

×